websitetemplate.org
Privora OÜ > Majandustarkvara > Standard Hansa by HansaWorld

Standard Hansa by HansaWorld


TEADE

tarkvaraprogrammide HansaRaama, Standard Hansa ja First Office võtmete sulgemisest

 ja tarkvaraprogrammide kasutusõiguste lõppemisest

Teid on juba varasemalt teavitatud asjaolust, et HansaRaama, Standard Hansa ja First Office 

tarkvaraprogrammide arendamine on õiguste omaja poolt lõpetatud.

Kuivõrd nimetatud tarkvaraprogrammid on moraalselt vananenud ja nende haldamine 

ning kasutamine on nii turva- kui ka sisulistel kaalutlustel seotud ebamõistlikult suurte riskide ja kuludega, 

sulgeb õiguste omaja 01.10.2017.a. vastavate tarkvaraprogrammide andmebaasivõtmed/tootevõtmed.

Võtmete sulgemisega kaasneb ka vastavate tarkvaraprogrammide õiguspärase kasutamise võimaluse lõppemine. 

Alates 01.10.2017.a. lõpeb seega ka nimetatud tarkvaraprogrammide litsentseerimine ning lõppevad ka nende tarkvaraprogrammidega seotud kõik muud lepingud.

Vältimaks võimalikke probleeme ning tagamaks andmetele juurdepääs palume Teil aegsasti tarkvaraprogrammis asuvad andmed 

üle kanda mõnda teise Teie poolt kasutatavasse raamatupidamisprogrammi ja teha suletavates tarkvaraprogrammides asuvatest 

raamatupidamisandmetest endale koopiad.

Juhul, kui Teil on huvi või soov kasutada edaspidi HansaWorldi poolt arendatavaid teisi uusi tarkvaraprogramme, pakume Teile välja soodsatel tingimustel 

Booksi pilveversiooni piisava prooviperioodiga. Huvi korral andke meile oma soovist teada aadressil myyk@excellent.ee ja Teiega võetakse ühendust.


Powered By CMSimple.org | Design By WST