websitetemplate.org
Privora OÜ > Majandustarkvara > Taavi Palk

Taavi Palk

 

TAAVI PALK on kindel valik kõigile palgaarvestajaile.

Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse igaaastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses. Seoses sellega on aastast aastasse muutunud keerukamaks ka palgaarvestuses kasutatav tarkvara. Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja oma eesmärgiks seadnud pakkuda klientidele tarkvara, mis suudaks automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.

Taavi Palga erineva võimsusega paketid pakuvad kvaliteetset lahendust väikestele, keskmistele ja suurtele firmadele.

Kasutajasõbralik

Palgaarvestus on oma nüanssides vägagi keerukas. Taavi Palgas on kõige keerulisemate olukordade lahendamine tehtud maksimaalselt lihtsaks ja võimaluse korral automastiseeritud. Elegantne ja selge loogikaga kasutajakeskkond hõlbustab programmi omandamist ja teeb edasise töötamise programmiga mugavaks. Palgaarvestuse käigus üles kerkivate probleemide lahendamisel abistavad Teid meie kogenud konsultandid.

Dokumendid ja aruanded

Taavi Palk on oma aruandluse rajanud sajaprotsendiliselt R&R Report Writer'ile (üks USA juhtivatest aruandegeneraatoritest). See tähendab maksimaalset paindlikkust aruannete loomisel. Vajadusel on lihtne aruandeid juurde teha või muuta. Kõiki aruandeid on lihtne eksportida Word, Excelisse, RTF või PDF formaadis faili, kus neid on lihtne edasi töödelda.

Seos pearaamatuga

Taavi Palk koostab automaatselt lausendid praktiliselt kõikidesse Eestis enamlevinud raamatupidamisprogrammidesse (näiteks Hansa, SAF, Navision jpt.), seega on Taavi Palk ideaalne valik neile firmadele, kus vajatakse professionaalset palgaarvestuse tarkvara, kuid on juba kasutusel mõni raamatupidamisprogramm. Kanded koostatakse vastavalt Teie firma kontoplaanile ja analüütikale.

Laiendatavus

Taavi Palk kümnele töötajale on kergelt laiendatav tuhandete töötajatega firma palgasüsteemiks (samaaegsete kasutajate arv on piiratud üksnes Teie arvutipargi tehniliste võimalustega).

Taavi Palk on kooskõlas kõigi Eestis kehtivate palgaarvestust reglementeerivate seaduste, määruste ja muude aktidega.

 • Muudetav tulumaksumäärade tabel ja palgamiinimum.
 • Töötajakeskne lähenemine (töötaja kaardil on kogu temaga seotud info).
 • Paindlik palgaarvestusperioodide seadistus (avanss, vahearvestus, lõplik arvestus).
 • Vahearvestusi on võimalik teha piiranguteta (puhkusetasude, ajutise töövõimetuse tasude ja teiste väljaspool palgapäeva tehtavate väljamaksete jaoks).
 • Täiuslik palgaarvestusalgoritmide kogu (tasu- ja  kinnipidamiste liigid katavad enamiku spetsiifilistest vajadustest). Põhialgoritmid: aja-, tunni- ja tükitöö arvutamiseks.
 • Põhjalik keskmiste arvestus (alati kooskõlas viimaste seadusandlike aktidega).
 • Palgaarvutust saab piiranguteta korrata (enne lõplikku palgalehe koostamist saate muuta kõiki detaile).
 • Lihtne kartoteegisüsteemis lähenemine: kõik andmed paiknevad erinevates registrites. Registri avamisel tuleb ekraanile nimekiri ja sealt saate avada konkreetse kaardi.
 • Dokumendid ja aruanded: Palgalipik, Palgaleht, Koondid tasuliikide, töötajate, osakondade lõikes, kõik Maksuametile esitatavad aruanded, s.h. Vorm TSD Lisa 1 kuni Lisa 8, Statistika kuuaruanne ja hulk teisi palgaarvestuses vajalikke aruandeid. Kokku üle 200 erineva aruande.
 • Allüksuste, analüütikakoodide, elukohtade, pankade, ISCO koodide, EW ametikoodide jms. abiregistrid.
 • Seotud kõigi Eestis levinud pangaprogrammidega (TeleHansa, Microbanker, Telepank, Solo).

Tehniline info


Powered By CMSimple.org | Design By WST